تاریخ پست:1397/7/1 14:14
خبرنگار امرداد: گوهر برومندی

بامداد نخستین روز از ماه مهر 1397 خورشیدی، آموزشگاه‌های دخترانه‌ی زرتشتیان پذیرای شور و هیاهوی دانش‌آموزانی بود که برای آینده‌‌ی ایرانی آباد گام‌های استوار برمی‌دارند.
دبستان دخترانه‌ی گیو، دبیرستان دوره‌ی نخست گشتاسب و دبیرستان دوره‌ی دوم نوشیروان جی‌تاتا آموزشگاه‌های زیر پوشش انجمن زرتشتیان تهران است. 

فرتورهای زیر از دبستان دخترانه‌ی گیو در روز بازگشایی مدارس است:

اسفندیار اختیاری، نماینده‌ی زرتشتیان در مجلس روز بازگشایی دبستان سخنرانی کرد

فرتورهای روز نخست مهرماه در دبیرستان متوسطه‌ی دوره‌ی یکم دخترانه‌ی گشتاسب در پی آمده است:

نخستین روز از ماه مهر در دبیرستان متوسطه‌ی دوره‌ی دوم نوشیروان جی‌تاتا از نگاه دوربین:

 

فرتورها از ماندانا آذرکیوان است.

1362

 


تاریخ پست:1397/7/1 14:14 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1678

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استمطالب مرتبط

هموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics