تاریخ پست:1397/7/3 11:32
خبرنگار امرداد: مهبد فرامرزی

سخنرانی دوشنبه‌ی آغاز مهرماه سازمان زنان زرتشتی درباره‌ی «شیوه‌ی ارتباط موثر با ایجاد همدلی» بود. مرضیه سبحانی، کارشناس بخش آموزش و پژوهش انجمن آلزایمر ایران، در این برنامه که دوشنبه، دوم مهرماه 1397 خورشیدی در تالار خسروی تهران برگزار شد سخنرانی کرد.

مرضیه سبحانی همدلی را یکی از مهم‌ترین مهارت‌های هوش اجتماعی و پل ارتباطی ما با دیگران دانست و آن را توانایی درک و اشتراک احساسات دیگران است.

وی در این نشست که 80 تن در آن باشنده بودند، پس از ارایه‌ی تعریفی از راه‌های برقراری ارتباط موثر و همدلی، تکنیک‌های ایجاد همدلی در یک رابطه موثر را گوش دادنِ فعال، بازتاب(:انعکاس) احساسات و توجه به درون‌مایه‌ی سخن عنوان کرد.

این کارشناس بخش آموزش انجمن آلزایمر، موانع ایجاد همدلی در یک رابطه را نیز انتقاد کردن، برچسب زدن، قضاوت کردن، نصیحت کردن، اغراق یا بزرگ جلوه دادن موضوع، مقایسه کردن و بی‌اهمیت و کوچک جلوه دادن موضوع برشمرد. 

 مرضیه سبحانی، کارشناس بخش آموزش و پژوهش انجمن آلزایمر ایران
 
 
 
 
 فرتور از سازمان زنان زرتشتی است.
1986

تاریخ پست:1397/7/3 11:32 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1676

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics