تاریخ پست:1397/7/10 11:11
خبرنگار امرداد: گوهر برومندی

جشن اوستاخوانی برای دانش‌آموزان پایه‌ی نخست دبستان مارکار یزد برگزار شد.
مسوولان دبستان مارکار یزد در آستانه‌ی خجسته جشن مهرگان برای تشویق دانش‌آموزان پایه‌ی یکم به خواندن اوستا جشن اوستا‌ نیز برپا کردند. دانش آموزان این آموزشگاه زرتشتی نهم مهرماه 1397 خورشیدی روز شادی را گذراندند.

مینا خاوریان، مدیر دبستان مارکار در کنار دانش‌آموزان پایه‌ی یکم دبستان مارکار

مینا خاوریان، مدیر دبستان مارکار در کنار دانش‌آموزان پایه‌ی یکم دبستان مارکار

جشن اوستا 9 مهرماه 1397 برای دانش‌آموزان پایه‌ی یکم دبستان مارکار یزد برگزار شد

جشن اوستا 9 مهرماه 1397 برای دانش‌آموزان پایه‌ی یکم دبستان مارکار یزد برگزار شد

با صبحانه‌ی کامل و سالم از دانش‌آموزان پذیرایی شد

با صبحانه‌ی کامل و سالم از دانش‌آموزان پذیرایی شد

فرتور رسیده است.

1986


تاریخ پست:1397/7/10 11:11 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1172

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics