تاریخ پست:1397/7/12 1:1
آریابرزن غیبی
 موبد فرهنگ فلاحتی در جشن مهرگان کرمان، از بازگشایی دفترخانه‌ی ازدواج خبر داد.
دفترخانه شماره ۱۲ کرمان به موبد فرهنگ فلاحتی رسید و وی از این پس مسوول این دفترخانه هست. پیش از این در سالیان دور این دفترخانه در دست موبد بهرام آریایی بود سپس به موبد رشید رستمی رسید و پس از آن مسوولیت آن به موبدیار مهران غیبی رسید. پس از درگذشت موبدیار مهران غیبی، موبد فرهنگ فلاحتی برای ادامه‌ی کار دفترخانه اقدام کرد و در جشن مهرگان امسال خبر داد که این مسوولیت به وی واگذار شده است. موبد فرهنگ فلاحتی ازخانواده روانشاد موبدیار مهران غیبی بسیار سپاسداری کرد که در این راه به وی کمک کرده‌اند، موبد فلاحتی همچنین از اسفندیار اختیاری، نماینده‌ی زرتشتیان در مجلس، که در این راه به وی یاری رسانده است، سپاسداری کرد. موبد فرهنگ فلاحتی افزود: از این پس زوج‌های زرتشتی می‌توانند برای ثبت ازدواج خود به این دفترخانه مراجعه کنند. وی در ادامه گفت: از زوج‌های زرتشتی پول بابت ثبت ازدواج و مراحل آن گرفته نمی‌شود و همه‌ی کارها به رایگان انجام می‌شود.
 
 
فرتور از آریا برزن غیبی است.
 

تاریخ پست:1397/7/12 1:1 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :909

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics