تاریخ پست:1397/7/15 0:10
خبرنگار امرداد: گوهر برومندی

دعوت به همکاری در مارکار تهران‌پارسانجمن زرتشتیان تهران، برآن است تا بهره‌‌ برداری از تالارهای پذیرایی همایشگاه مارکار تهران‌پارس را به پیمانکار واگذار کند.
زرتشتیان درخواست کننده می‌توانند برای آگاهی بیشتر از چگونگی همکاری، تا پایان وقت اداری پنجم آبان‌ماه 1397 خورشیدی با دبیرخانه انجمن زرتشتیان به شماره ۶۶۷۰۷۷۴۰ تماس بگیرند.


تاریخ پست:1397/7/15 0:10 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1365

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics