تاریخ پست:1397/7/17 15:17
پوریا خلیلی

 جشن مهرگان همراه با سپاسداری از کودکان شاهنامه‌خوان در سرای کوهسار برگزار شد.
 این آیین با سخنرانی و شاهنامه‌خوانی استادان کیخسرو دهقانی و کیخسرو ذوالفقاری شور ویژه‌ای داشت.

فرتور از پوریا خلیلی است.

0114


تاریخ پست:1397/7/17 15:17 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :975

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics