تاریخ پست:1397/7/25 17:47
آناهیتا طهمورسی‌زاده

همایش نویافته های شاهنامه در پژوهشکده فرهنگ اسلام و ایران دانشگاه شهید باهنر کرمان برگزار شد.
در این همایش که چهارشنبه 25 مهرماه 1397 خورشیدی برپا شد، گروهی از همکیشان کرمانی باشنده بودند.

فرتور از آناهیتا طهمورسی زاده است.

1986

 


تاریخ پست:1397/7/25 17:47 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :891

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics