تاریخ پست:1397/8/14 12:22
خبرنگار امرداد: گوهر برومندی

انجمن زرتشتیان تفت و توابع مقیم تهران از برگزاری نوبت دوم مجمع همگانی عادی و انتخاب هیات‌مدیره‌ی این انجمن در روز آدینه ۲۵ آبان‌ماه خبر داد.

پیرو آگاهی‌رسانی انجمن زرتشتیان تفت و توابع مقیم تهران، نوبت نخست مجمع این انجمن آدینه ۱۱ آبان 1397 خورشیدی به شوند (:دلیل) به حد نصاب نرسیدن شمار باشندگان رسمیت نیافت از این رو نوبت دوم مجمع همگانی انجمن زرتشتیان تفت و توابع مقیم تهران آدینه ۲۵ آبان‌ماه 1397 خورشیدی، ساعت ۹ بامداد در محل این انجمن برگزار می‌شود.

دستور جلسه مجمع همگانی به شرح زیر است:

انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره انجمن(۱۱ نفر اصلی و ۶ نفر علی البدل)

 شرایط برای انتخاب‌شوندگان:

1_ زرتشتی زاده و استوار به آیین و سنن زرتشتی بوده و به شکست آنها مشهور نباشد.

2_ داشتن کارت عضویت انجمن و ساکن در محدوده فعالیت انجمن

3_ پایبند به نظام جمهوری اسلامی ایران باشد.

4_ از حقوق اجتماعی محروم نشده باشد.

5_ به بدکرداری و نابخردی شناخته نشده باشد.

6_ مفاد اساسنامه را پذیرفته باشد.

7_ حداقل ۲۵ سال تمام داشته باشد 

 شرایط انتخاب‌کنندگان:

1_ ساکن در محدوده فعالیت انجمن زرتشتیان تفت و توابع مقیم تهران و داشتن کارت عضویت

2_ داشتن ۱۶ سال تمام

* به همراه داشتن کارت عضویت انجمن زرتشتیان تفت و توابع مقیم تهران برای شرکت در مجمع همگانی الزامی است.

* اعضای واجد شرایط که خواستار عضویت در هیات‌مدیره‌ی انجمن زرتشتیان تفت و توابع هستند تا 23  آبان‌ماه 1397 خورشیدی زمان دارند که درخواست کتبی خود را به همراه تصویر کامل شناسنامه و کارت ملی و کارت عضویت این انجمن و دو قطعه عکس به دبیرخانه انجمن تحویل دهند.

انتخاب هیات‌مدیره انجمن زرتشتیان تفت مقیم تهران آدینه 25 آبان‌ماه برگزار می‌شود

 


تاریخ پست:1397/8/14 12:22 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :639

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics