تاریخ پست:1397/8/15 11:11
خبرنگار امرداد: گوهر برومندی

باشگاه جانسپار راه میهن کامران گنجی، به خجستگی ورهرام ‌ایزد جشن زادروز در خانه‌ی دولت کرج برگزار کرد.
با نوآوری و کوشش باشگاه جانباخته کامران گنجی، به فرخندگی ورهرام‌ ایزد در گاهشمار زرتشتی برابر با دوشنبه 14 آبان‌ماه 1397 خورشیدی جشن مشترک برای زاده‌شدگان ماه‌های مهر و آبان در خانه دولت انجمن زرتشتیان کرج برگزار شد. جشن زادروز همراه با برنامه‌ها‌ی شاد و پذیرایی بود. در این جشن شماری از زرتشتیان کرج باشنده بودند و با کیک و خوراکی‌هایی که از سوی زاده‌شدگان فراهم شده بود، پذیرایی شدند.

پیش از برپایی جشن زادروز، آیین اوستاخوانی تندرستی و نیایش گروهی به کوشش موبد گودرز ماوندی در شاه‌ورهرام ایزد کرج برگزار شد.

فرتور از کانال ورهرام کرج است.

1986


تاریخ پست:1397/8/15 11:11 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :780

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی است بله

برای ثبت دیدگاه عبارت امنیتی تصویررو به رو را وارد کنید.نظر سنجی

آیا به کودکان کار کمک می‌کنید؟

هموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics