تاریخ پست:1397/9/10 22:22
آریابرزن غیبی

هفته‌ی نخست از پنجمین دوره‌ی پیکارهای تخته‌ نرد جام یادواره روانشاد ایران‌بانو خوبیاری آدینه 9 آذرماه 13397 خورشیدی در باشگاه اردشیر همتی کرمان برگزار شد.

این پنجمین سالی است که خانواده فروهر با همکاری باشگاه اردشیر همتی این پیکارها را به نامگانه و یادواره روانشاد ایران‌بانو خوبیاری برگزار می‌کند. مسوول برگزاری پیکارها مهرشاد بختیاری است. در این برنامه با صبحانه و چایی از باشندگان پذیرایی شد. هفته‌ی آینده پیکارهای تخته‌ نرد دنبال می‌شود.
 
مهرشاد بختیاری مسئول کمیته برگزاری مسابقات
خانواده روانشاد ایرانبانو خوبیاری
فرتور از آریابرزن غیبی است.
0114

تاریخ پست:1397/9/10 22:22 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :909

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استمطالب مرتبط

هموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics