تاریخ پست:1397/10/6 22:22
خبریار امرداد: مهشید شهریاری

آیین درگذشت اشوزرتشت به کوشش انجمن زرتشتیان کسنویه یزد برگزار شد.

شماری از زرتشتیان کسنویه چهارشنبه پنجم دی‌ماه 1397 خورشیدی از ساعت 19 در «در مهر» این روستای زرتشتی‌نشین گردهم آمدند و یاد پیام‌آور آریایی را گرامی داشتند. اوستاخوانی این آیین بر دوش ایرج دهموبد بود.

موبد ایرج دهموبد اوستاخوانی آیین درگذشت اشوزرتشت را به دوش داشت

موبد ایرج دهموبد اوستاخوانی آیین درگذشت اشوزرتشت را به دوش داشت

فرتور از سرور دهموبد است.

0114


تاریخ پست:1397/10/6 22:22 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :759

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics