تاریخ پست:1397/10/6 22:12
خبریار امرداد: مهشید شهریاری

 زرتشتیان روستای اله‌آباد چهارشنبه پنجم دی‌ماه 1397 خورشیدی یاد پیام‌آور راستی را گرامی‌داشتند.

آیین درگذشت اشوزرتشت به کوشش انجمن زرتشتیان اله‌آباد از ساعت 15 در آتشکده‌ی این روستا آغاز شد. اوستاخوانی این آیین بر دوش موبد مالی بود.

 

موبد پرویز مالی اوستاخوانی آیین درگذشت اشوزرتشت را بر دوش داشت

موبد پرویز مالی اوستاخوانی آیین درگذشت اشوزرتشت را بر دوش داشت

آیین درگذشت اشوزرتشت با دهمازوری هوشمند یزدانی

آیین درگذشت اشوزرتشت با دهمازوری هوشمند یزدانی

فرتور از سرور دهموبد است.

0114


تاریخ پست:1397/10/6 22:12 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :802

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics