تاریخ پست:1397/10/6 12:12
آریابرزن غیبی

آیین گهنبارخوانی درگذشت اشوزرتشت پنجم دی‌ماه 1397 خورشیدی در تالار آتشکده‌ی کرمان برگزار شد.

آیین با اوستا خوانی موبد فرهنگ فلاحتی و موبدیار فریدون هرمزدی و ده موبدی مهربان ساسان پور آغاز شد. در ادامه، سیروس نیکبخش فرنشین انجمن زرتشتیان کرمان برای باشندگان سخنرانی کرد.

سپس در فضای باز حیاط پشت تالار آتش آتشکده کرمان، از باشندگان با خوراکی‌های سنتی و آیینی مانند، آش، بریون، دونو، سِداب، سیرو، پشمک، لرک و میوه  پذیرایی شد

گفتنی است که پخت و پزهای این آیین به کوشش سازمان زنان انجمن زرتشتیان کرمان انجام شده است.

اوستا خوانی موبد فرهنگ فلاحتی و موبدیار فریدون هرمزدی و ده موبدی مهربان ساسان پور 

 فرتور از تریتی ضیاتبری و آریابرزن غیبی است.
0114

تاریخ پست:1397/10/6 12:12 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1059

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استمطالب مرتبط

هموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics