تاریخ پست:1397/10/7 20:20
آریابرزن غیبی
دور پایانی پیکارهای تخته نرد جام ایران‌بانو خوبیاری، آدینه هفتم دی‌ماه 1397 خورشیدی برگزار شد.
این پیکارها از ساعت ۸ بامداد با پذیرایی بلغور آغاز شد. سپس دو پیکار دور نهایی برگزار شد و در پایان نیما کیومرثی به مقام نخست پیکارها دست یافت و امید فرامرزی مقام دوم و کوروش شهریاری مقام سوم را کسب کردند.
در پایان فرزاد نیکدین فرنشین هیات‌مدیره‌ی باشگاه اردشیر همتی از جهانگیر فروهر، همسر روانشاد ایران بانو خوبیاری، بانی برگزاری این پیکارها و خانواد‌ه‌ی وی که به مدت ۵ سال است این پیکارها را به یاد روانشاد ایران‌‌بانو خوبیاری برگزار می‌کنند، سپاسداری کرد.
در ادامه جهانگیر فروهر از مقام‌آوران و مسوولان برگزاری پیکارها با پیش‌کش تندیس سپاسگزاری کرد.
 
 
 
 
روانشاد ایران بانو خوبیاری
 
 
 
 
 
 
 
 
 
نیما کیومرثی مقام اول
 
نیما کیومرثی مقام اول
 
 
امید فرامرزی مقام دوم
 
کوروش شهریاری مقام سوم
 
کوروش شهریاری مقام سوم
 
جهانگیر فرزانه
 
جهانگیر فرزانه
 
جهانگیر فروهر بانی برگزاری مسابقات تخنه همسر شادروان ایران‌بانو خوبیاری
 
جهانگیر فروهر بانی برگزاری مسابقات تخنه همسر شادروان ایران‌بانو خوبیاری
 
فرزاد نیکدین فرنشین هیات مدیره باشگاه اردشیر همتی کرمان
 
فرزاد نیکدین فرنشین هیات مدیره باشگاه اردشیر همتی کرمان
 
مهرشاد بختیاری مسوول برگزاری پیکارهای جام ایران‌بانو خوبیاری
 
مهرشاد بختیاری مسوول برگزاری پیکارهای جام ایران‌بانو خوبیاری
 
فرتور از تریتی ضیاتبری است.
 
1986
 

تاریخ پست:1397/10/7 20:20 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :687

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استمطالب مرتبط

هموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics