تاریخ پست:1397/10/11 15:50
خبریار امرداد: مهشید شهریاری

آیین گهنبار چَهره‌ی میدیاریم‌گاه، دوشنبه 10 دی‌ماه 1397 خورشیدی با فرا رسیدن نخستین روز چَهره، در دبستان دخترانه‌ی مارکار یزد برگزار شد.

اوستا‌خوانی گهنبار با آوای موبد فریبا مالی برگزار شد. شماری از دانش‌آموزان برای اجرای آیین نو کردن کُشتی هماهنگ وهم‌آوا با موبد، اوستای کُشتی خواندند. هم زمان با برگزاری این آیین به پاس تندرستی دانش‌آموزان و آموزگاران اوستای تندرستی خوانده شد. در پایان آیین از دانش‌آموزان پذیرایی شد.

میدیاریم یعنی میانه‌ی آرامش، به همین روی این جشن در زمانی برگزار می‌شود که هنگام آرامش و استراحت کشاورزان و دامداران است. چهره‌ی میدیارم گاه یا گهنبار میان زمستان هنگامه‌ی آفرینش جانوران بر روی زمین است.

اوستاخوانی آیین گهنبار بر دوش موبد فریبا مالی بود

اوستاخوانی آیین گهنبار بر دوش موبد فریبا مالی بود

شماری از دانش‌آموزان برای اجرای آیین نو کردن کُشتی هماهنگ وهم‌آوا با موبد، اوستای کُشتی خواندند

شماری از دانش‌آموزان برای اجرای آیین نو کردن کُشتی هماهنگ وهم‌آوا با موبد، اوستای کُشتی خواندند

فرتور رسیده است.

1986


تاریخ پست:1397/10/11 15:50 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1232

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics