تاریخ پست:1397/10/11 15:5
امرداد

آیین واج‌ یشت گهنبار چهره‌ی میدیاریم‌گاه، با باشندگی شماری از زرتشتیان یزد، سپیده‌دم 10 دی‌ماه 1397 خورشیدی در آتشکده‌ی ورهرام برگزار شد.

هنگام سپیده‌دم نخستین روز گهنبار، موبدان مهربان پولادی و مهراب وحیدی، نمایندگانی از انجمن موبدان تهران، آیین یسناخوانی را برگزار کردند. اوستاخوانی این آیین بر دوش موبد پرویز مالی، موبد مهربان آفرین، موبد بمان کیانی، موبد بهروز نجمی‌زاده و موبد افلاتون یزدانی بود.

واج‌یشت گهنبار یکی از کهن‌ترین آیین‌ زرتشتی است که در شهرهای زرتشتی‌نشین به تایید انجمن موبدان برگزار می‌شود. موبدان در سپیده دم، پیش از آغاز هر چهره گهنبار، در مکان سپندینه یشت‌خانه‌ی آتشکده‌ی ورهرام، یسنا خوانی می‌کنند. در پایان آیین واج‌یشت گهنبار، نخستین روز هر چَهره‌ی گهنبار آغاز می‌شود.

در هنگام یسناخوانی و سرودن یسنا، موبدان شربت هوم را از کوبیدن و نرم کردن ساقه‌ی گیاه هوم با آب در هاون برنجی به دست می‌آورند و در پایان آیین واج‌یشت در ظرف‌های کوچکی‌میریزند و به باشندگان در آیین می‌دهند تا بیاشامند. هوم گیاهی است که در اوستا از آن نام برده شده است.

 

یسناخوانی موبد مهراب وحیدی-موبد مهربان پولادی

یسناخوانی موبد مهراب وحیدی-موبد مهربان پولادی

در هنگام یسناخوانی و سرودن یسنا، موبدان شربت هوم را از کوبیدن ساقه‌ی گیاه هوم به دست می‌آورند

در هنگام یسناخوانی و سرودن یسنا، موبدان شربت هوم را از کوبیدن ساقه‌ی گیاه هوم به دست می‌آورند

اوستاخوانی این آیین بر دوش موبد پرویز مالی، موبد مهربان آفرین، موبد بمان کیانی، موبد بهروز نجمی‌زاده و موبد افلاتون یزدانی بود

اوستاخوانی این آیین بر دوش موبد پرویز مالی، موبد مهربان آفرین، موبد بمان کیانی، موبد بهروز نجمی‌زاده و موبد افلاتون یزدانی بود

فرتور از سرور دهموبد است.

1986

 

 


تاریخ پست:1397/10/11 15:5 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1108

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics