تاریخ پست:1397/10/15 16:16
خبریار امرداد: مهشید شهریاری

آیین گاهنبار چهره میدیاریم گاه به کوشش انجمن زرتشتیان اصفهان در «درمهر»گوهر و مهربان برگزار شد.
آیین گهنبارخوانی میانه‌ی زمستان، آدینه 14 دی‌ماه 1397 خورشیدی، با اوستاخوانی موبد بهزاد نیکدین انجام شد.  

فرتور رسیده است.

0114


تاریخ پست:1397/10/15 16:16 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :908

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics