تاریخ پست:1397/10/16 10:0
خبریار امرداد: مهشید شهریاری

گهنبار همگانی میانه‌ی زمستان ورهرام ایزد برابر با آدینه 14دی‌ماه 1397 خورشیدی در روستای زرتشتی‌نشین نرسی‌آباد یزد برگزار شد.

زرتشتیان روستای نرسی‌آباد یزد واپسین روز از چَهره‌ی میدیاریم‌گاه در پیرانگاه خواجه خضر به نیایش همگانی پرداختند. اوستاخوانی گهنبار از ساعت 15 با آوای موبد بازاده و موبد ایرج دهموبد آغاز شد.

 روز گهنبار نان لووك (نان گرد كوچک) برای برگزاری آیین گهنبار می پزند

روز گهنبار نان لووك (نان گرد كوچک) برای برگزاری آیین گهنبار می پزند

بانوان زرتشتی در آماده‌سازی چاشت همکاری کردند

بانوان زرتشتی در آماده‌سازی چاشت همکاری کردند

 

فرتور از سرور دهموبد است.

0114


تاریخ پست:1397/10/16 10:0 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1041

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics