تاریخ پست:1397/10/21 0:40
خبریار امرداد: مهشید شهریاری

فرخنده جشن دیگان، پنج‌شنبه 20 دی‌ماه 1397 خورشیدی در خانه‌ی فرهنگ و هنر زرتشتیان برگزار شد.

امسال نیز چون سال  گذشته جشن دیگان با برنامه‌های گوناگون همراه بود. موبد فرهنگ ضیاتبری با خواندن نیایش این برنامه را آغاز کرد. اسفندیار اختیاری، نماینده‌ی زرتشتیان در مجلس و موبد اردشیر خورشیدیان، فرنشین انجمن موبدان از سخنرانان جشن بودند.

 همچنین در بخشی از این برنامه، هنرجویان حرکات موزون با آموزش افسانه جمشیدیان، رستم خسرویانی چکامه‌‌سرا، ستاره معاونت با ترانه‌های محلی و اردشیر کیانی با ترانه‌های دری اجرا داشتند.

واژه‌ی دیگان به چم(:معنی) آفریدن و آفریدگار است. زرتشتیان روزهای اورمزد، دی بآذر، دی‌بمهر و دی‌بدین از ماه دی در گاهشمار زرتشتیان را جشن می‌گیرند.

احترام به سرود میهنی ایران

احترام به سرود میهنی ایران

مجری پریسا ماوندادی

مجری پریسا ماوندادی

موبد فرهنگ ضیاتبری

موبد فرهنگ ضیاتبری

اسفندیار اختیاری نماینده زرتشتیان در مجلس

اسفندیار اختیاری نماینده زرتشتیان در مجلس

اردشیر کیانی ترانه هایی دری را خواند

اردشیر کیانی ترانه‌هایی دری را خواند

اردشیر خورشیدیان فرنشین انجمن موبدان زرتشتیان

اردشیر خورشیدیان فرنشین انجمن موبدان زرتشتیان

گروه حرکات موزون  محلی، نوجوانان خانه فرهنگ و هنر زرتشتیان

گروه حرکات موزون  محلی، نوجوانان خانه فرهنگ و هنر زرتشتیان

ستاره معاونت ترانه هایی محلی خواند

ستاره معاونت ترانه هایی محلی خواند

رستم خسرویانی چکامه های سروده خویش را خواند

رستم خسرویانی چکامه‌های سروده خویش را خواند

چهره دوم از راست: بهنام جاوید سرپرست گروه موسیقی خانه فرهنگ و هنر زرتشتیان

چهره دوم از راست: بهنام جاوید سرپرست گروه موسیقی خانه فرهنگ و هنر زرتشتیان

سپاسداری از افسانه جمشیدی آموزگار حرکات موزون خانه فرهنگ و هنر زرتشتیان

سپاسداری از افسانه جمشیدی آموزگار حرکات موزون خانه فرهنگ و هنر زرتشتیان

میترا نمیرانیان مدیرخانه فرهنگ و هنرزرتشتیان از پریسا ماوندادی سپاسداری کرد

میترا نمیرانیان مدیرخانه فرهنگ و هنرزرتشتیان از پریسا ماوندادی سپاسداری کرد

فرتور از همایون مهرزاد است.

1393


تاریخ پست:1397/10/21 0:40 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :2147

دیدگاه هموندان

نام : اردشیر زمان : ۲۱ دی ۱۳۹۷ _ ۰۸:۳۶:۵۳

با سپاس از امرداد که سریع اخبار همکیشانرا آماده مینماید.وهمچنین از جناب آقای مهرزاد عکاس هنرمند،وگزارشگر عیزیزمان.

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics