تاریخ پست:1397/11/15 1:41
خبریار امرداد: مهشید شهریاری

شماری از زرتشتیان تهران، روز ورهرام ایزد و بهمن‌ماه در گاهشمار زرتشتی برابر با یکشنبه ۱۴بهمن‌ماه 1397 خورشیدی، نماز گاه ایوی‌ثروترم و آیین نو کردن کشتی را با همراهی موبدان همازور شدند.

آیین نیایش گروهی یکی از برنامه‌های هماهنگ شده از سوی انجمن زرتشتیان تهران و انجمن موبدان به مناسبت دهه‌ی فجر، از ساعت 19 در شاه‌ورهرام‌ایزد برگزار شد.

هرمز خسرویانی درباره آداب کُشتی نو کردن سخن راند

هرمز خسرویانی درباره آداب کُشتی نو کردن سخن گفت

ازچپ: موبد اردشیر خورشیدیان فرنشین انجمن موبدان، موبد سهراب هنگامی، موبد اردشیر مانکچیان

ازچپ: موبد اردشیر خورشیدیان فرنشین انجمن موبدان، موبد سهراب هنگامی، موبد اردشیر مانکچیان

موبد اردشیر خورشیدیان بخشی از اوستای کُشتی را تفسیر کرد

موبد اردشیر خورشیدیان بخشی از اوستای کُشتی را تفسیر کرد

پخت نان روغنی سیروگ برای باشندگان

پخت نان روغنی سیروگ برای باشندگان

دهشمندی از بایسته های آموزه های دین زرتشتی است

دهشمندی از بایسته‌های آموزه‌های دین زرتشتی است

فرتوراز همایون مهرزاد است.

1393


تاریخ پست:1397/11/15 1:41 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1920

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics