تاریخ پست:1397/11/15 2:22
خبریار امرداد: مهشید شهریاری

کارگاه خبرنگاری و گزارش‌نویسی در انجمن یانش‌وران مانتره یزدانجمن یانش‌وران مانتره یزد، نشست دوم از کارگاه خبرنگاری، گزارش‌نویسی و چگونه بهتر بنویسیم را برگزار می‌کند.

فاطمه شریفی، روزنامه‌نگار و پژوهشگر اجتماعی، سردبیر خبرگزاری برنا استان یزد، این دوره از خبرنگاری و گزارش‌نویسی را آموزش می‌دهد.

 دوستداران می‌توانند برای شرکت در این نشست آموزشی، دوشنبه 15 بهمن‌ماه 1397 خورشیدی، ساعت 18 به محل این انجمن در بلوار بسیج بروند.


تاریخ پست:1397/11/15 2:22 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :445

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics