تاریخ پست:1397/11/15 23:3
سیما باستانی

شماری از زرتشتیان ساکن آمریکا، آیین سده را  روز فروردین ایزد از ماه بهمن در گاهشمار زرتشتی، در انجمن زرتشتیان واشنگتن گرامی داشتند.

آیین گرامی‌داشت «سده»، جشن پیدایش آتش و آغاز تمدن به کوشش انجمن زرتشتیان واشنگتن Zoroastrian Association of Metropolitan Washington ، Inc (ZAMWI) با فرنشینی آذردخت خادمیان، شنبه 13 بهمن‌ماه 1397 خورشیدی برابر با 26 دسامبر 2018 میلادی برگزار شد. موبد کورش دستور اوستاخوانی این آیین را انجام داد. آرشین خاوری، رومینا پارسی‌نژاد، پوروچیستا ایزدیار، زهرا دِمکه‌والا، مِهِر مِهتا و کتایون پارسی‌نژاد، در این جشن حرکات موزون اجرا کردند. مِهِرزان گای، نوازنده‌ی پیانو قطعه‌ای را نواخت. فروزنده اتش سده در «درمهر» این ایالت آمریکا برپا شد.

جشن سده اشاره به پیدایش آتش از سوی هوشنگ شاه پیشدادی نیز است. در این آیین زرتشتیان روز مهر ایزد از ماه بهمن در گاهشمار زرتشتی، برای نیایش و شادی گردهم می‌آیند. در پایان روز سه تن از موبدان با لباس سپید بر تن و آتش‌دان در دست، هیزم‌های گرد آمده را با آتش می‌افروزند. موبدان بخش‌هایی از اوستای آتش نیایش را می‌خوانند.

مِهِرزان گای، نوازنده‌ی پیانو قطعه‌ای را نواخت

مِهِرزان گای، نوازنده‌ی پیانو قطعه‌ای را نواخت

موبد کورش دستور آیین سده را در واشنگتن آمریکا اجرا کرد

موبد کورش دستور آیین سده را در واشنگتن آمریکا اجرا کرد

.فرتور رسیده است

0114


تاریخ پست:1397/11/15 23:3 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1807

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics