تاریخ پست:1397/11/18 17:47
به کوشش هموندان انجمن یانش‌وران مانتره

آماده‌سازی باشگاه جوانان زرتشتی برای میزبانی از جام وهمن

خبریار امرداد: مهشید شهریاری

هموندان انجمن یانش‌وران مانتره در آماده‌سازی سالن سازمان و باشگاه جوانان زرتشتی یزد برای میزبانی از جام وهمن همازور شدند.

هجدهمین پیکارهای والیبال جام وهمن به کوشش انجمن یانش‌وران مانتره، روزهای 18 تا 22 بهمن‌ماه 1397 خورشیدی در سالن ورزشی سازمان و باشگاه جوانان زرتشتی یزد برگزار می‌شود. پیش از برگزاری جام، جوانان هموند انجمن یانش‌وران مانتره، سالن ورزشی را برای میزبانی از از جام وهمن آماده‌سازی کردند. امسال نیز همانند سال گذشته  ورودی سالن از در حیاط است.

فرتور رسیده است.

1986


تاریخ پست:1397/11/18 17:47 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :969

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics