تاریخ پست:1397/11/19 22:42
خبریار امرداد: مهشید شهریاری

 هموندان هیات‌مدیره‌ و بازرسان انجمن زرتشتیان روستای مزرعه کلا نتر در شهرستان میبد یزد مشخص شدند.

انتخابات دوره‌ی پنجم انجمن زرتشتیان مزرعه کلانتر، آدینه 19 بهمن‌ماه 1397 خورشیدی برگزار شد. در این انتخابات 9 تن نامزد هیات‌مدیره‌ی انجمن زرتشتیان و دو تن به عنوان بازرس نامزد انتخاباتی شدند. پس از شمارش 171 رای گرفته شده، پنج هموند اصلی هیات‌مدیره و بازرس برگزیده شدند. هموندان گردش پنجم هیات‌مدیره‌ی انجمن زرتشتیان مزرعه کلانتر برای یک دوره‌ی چهار ساله به ترتیب آرا به شرح زیر است:

1-      خداداد منوچهری                124 رای

2-      دلنواز جوانمردی                 100 رای

3-      پوراندخت بهمردی               89 رای

4-      رستم ایزدی                           78 رای

5-      شاهرخ رفیع                          77 رای

6-      شاه‌بهرام بهرامی                  75 رای

7-      فرامرز خادمی                       72 رای

8-      جهانگیر شهریاری                 27 رای

9-      بهروز (پشوتن) شهریاری   41 رای

خداداد منوچهری - دلنواز جوانمردی - پوراندخت بهمردی - رستم ایزدی و شاهرخ رفیع به عنوان هموندان اصلی هیات‌مدیره‌ی انجمن زرتشتیان مزرعه‌ کلانتر گزینش شدند.

همچنین فرخ ایزدی با 93 رای به عنوان بازرس اصلی انجمن زرتشتیان مزرعه کلانتر و خسرو بهمردی با 66 رای بازرس علی‌البدل شناخته شدند.

فریدون فرودی - میترا شهریاری - فرهنگ بهمردی - مهرداد فرزانه و تیریتی بخت هموندان هیات اجرایی و نظارت بر انتخابات بودند.

انتخابات گردش پنجم انجمن زرتشتیان مزرعه کلانتر یزد، آدینه 19 بهمن‌ماه 1397 خورشیدی برگزار شد

انتخابات گردش پنجم انجمن زرتشتیان مزرعه کلانتر یزد، آدینه 19 بهمن‌ماه 1397 خورشیدی برگزار شد

هیات‌مدیره انجمن زرتشتیان مزرعه کلانتر برای یک دوره چهار ساله گزینش شدند

هیات‌مدیره انجمن زرتشتیان مزرعه کلانتر برای یک دوره چهار ساله گزینش شدند

فرتور از فریدون فرودی است.

1986


تاریخ پست:1397/11/19 22:42 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :930

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics