تاریخ پست:1397/12/1 22:2
خبریار امرداد: مهشید شهریاری

پانزدهمین همایش علمی زرتشتیان سراسر کشور میزبان ارایه‌های بخش اصلی ارایه نوشتار، با آرمان ارایه راهکار‌هایی برای پیشرفت هازمان زرتشتی و موضوع‌های در پیوند با آن است.

سخنرانی‌های بخش اصلی همایش علمی زرتشتیان سراسر کشور، دوم و سوم اسفندماه 1397 خورشیدی برپایه‌ی برنامه‌‌ریزی که در دنباله اعلام شده، در تالار ایرج برگزار می‌شود:

آرش دری سخنران بخش ارایه نوشتار همایش علمی زرتشتیان

سخنرانی آرش دری با عنوان «بررسی آماری آسیب‌های وارده در جام جانباختگان 38»است.

این سخنرانی، پنج‌شنبه دوم اسفندماه 1397 خورشیدی در جشنگاه خسروی (تالار ایرج) از ساعت 17:20 تا 18 برگزار می‌شود.

فرانک نمیرانیان سخنران بخش اصلی همایش  علمی زرتشتیان سراسر کشور

فرانک نمیرانیان گفتاری با عنوان «سیستم آموزش دینی و بهبود مدارس زرتشتی-یادگیری فراتر از محتوای آموزشی» را ارایه می‌دهد.

این سخنرانی، پنج‌شنبه دوم اسفندماه 1397 خورشیدی از ساعت 19 تا 19:40 در جشنگاه خسروی ( تالار ایرج) برگزار می‌شود.

میترا موبد و سیما دیناریان سخنرانان بخش اصلی پانزدهمین همایش علمی زرتشتیان سراسر کشور

میترا موبد و سیما دینیاران در بخش اصلی گفتاری با عنوان راهکاری برای توسعه‌ی گردشگری و اشتغال زرتشتیان ارایه می‌دهند.

این سخنرانی آدینه سوم اسفندماه 1397 خورشیدی از ساعت 19:30 تا 20:15 در جشنگاه خسروی (تالار ایرج) برگزار می‌شود.

بهنام مرادیان سخنران بخش اصلی همایش علمی زرتشتیان سراسر کشور

بهنام مرادیان گفتاری با عنوان «مهارت‌های زندکی و آموزش و پرورش زرتشتیان» را در بخش اصلی همایش علمی زرتشتیان ارایه می‌دهد.

این سخنرانی، آدینه سوم اسفندماه 1397 خورشیدی از ساعت 20:15 تا 21 در سالن جشنگاه خسروی (تالار ایرج) برگزار می‌شود.

 


تاریخ پست:1397/12/1 22:2 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :931

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics