تاریخ پست:1397/12/2 21:0
عنوان سخنرانی سازمان زنان زرتشتی

شیوه آموزش باورهای دینی و سنتی مزدیسنا به نسل جدید

خبریار امرداد: مهشید شهریاری

انوشه باستانی از شیوه آموزش باورهای دینی و سنتی مزدیسنا به نسل جدید می‌گویدعنوان سخنرانی نخستین دوشنبه‌ی‌ماه سازمان زنان زرتشتی تهران «شیوه آموزش باورهای دینی و سنتی مزدیسنا به نسل جدید» است.
انوشه باستانی، کارشناس روانشناسی، شیوه‌ی آموزش باورهای دینی و سنتی مزدیسنا  به نسل جدید را بازگو می‌کند. سخنرانی ماهانه‌ی سازمان زنان زرتشتی، ششم اسفندماه 1397 خورشیدی از ساعت 10 بامداد در تالار جشنگاه خسروی برگزار می‌شود. شرکت در این نشست آموزشی برای همه‌ی زرتشتیان امکان‌پذیر است.


تاریخ پست:1397/12/2 21:0 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :573

دیدگاه هموندان

نام : کیامرزافشاری . زمان : ۳ اسفند ۱۳۹۷ _ ۲۱:۰۹:۳۵

بیاری اهورامزدا. بااحترام وتجلیل ازسارمان زنان زرتشتی که پیوسته دراندیشه سربلندی جامعه ودلبستگی واجرای آموزه های گاتها وفرهنگ ایران باستان که ضامن سازندگی وآبادانی وچراغ راه پیشرفت بشربسوی آرامش وآسایش وخوشبختی است می باشد. انتخاب ومطرح کردن متن سخنرانی باشرایط امروزجامعه بسیاربجا وقابل تامل میباشد..امیداست منتج به یک سخنرانی وپایان کاروبفراموشی سپردن نباشد.بلکه باپی گیری هدف وبابرنامه ریزی و بکارگیری وهمازوری تمام کسانی که دارای نظریات وتجربه لازم می باشند پی گیری ونقش مهمی که جامعه زرتشتی در رونمایی وآموزش راه اشابه جامعه انسانی دارد وظیفه خودراایفانموده تادربرابرتاریخ وپیشگاه اهورامزداسربلندوروسفیدباشد.ایدون باد.

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics