تاریخ پست:1397/12/24 7:54
خبرنگار امرداد

دانش‌آموزان دبستان دخترانه‌ی مارکار یزد با برپا کردن سفره‌ی هفت‌سین چهارشنبه 23 اسفندماه 1397 خورشیدی به پیشواز نوروز رفتند. 

دانش‌آموزان پایه‌ی یکم و پایه‌ی چهارم این آموزشگاه زرتشتی در گستردن سفره‌ی هفت‌سین همکاری کردند.

فرتور رسیده است.

0114


تاریخ پست:1397/12/24 7:54 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :800

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics