تاریخ پست:1397/12/23 14:24
خبرنگار امرداد

 دانش‌آموزان دبستان پسرانه‌ی دینیاری یزد با برپایی سفره‌ی هفت‌سین به پیشواز بهار رفتند.

سفره‌ی آیین نوروزی با همکاری دانش‌آموزان و کادر آموزشی دبستان دینیاری چهارشنبه 23 اسفندماه 1397 خورشیدی در دبستان دینیاری گسترده شد.

رامتین سلامتی، مدیر دبستان دینیاری

رامتین سلامتی، مدیر دبستان دینیاری

فرتور رسیده است.

0114


تاریخ پست:1397/12/23 14:24 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :718

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics