تاریخ پست:1397/12/25 22:42
خبرنگار امرداد

آیین واج‌یشت گهنبار چَهره‌ی هَمَس‌پَت میدیام گاه، پیش از سپیده‌دم 25 اسفندماه 1397 خورشیدی در آتشکده‌ی تهران برگزار شد.
زرتشتیان تهران از ساعت شش بامداد با اوستا‌خوانی موبدان هم آوا شدند و به پیشواز گهنبار پایان سال رفتند. صبحانه‌ی این آیین (آش و لرک ) به یادبود روانشادان بهمن مهربان کیان‌پور یزدی، خدارحم مهربان مهابادی، مهربان بهمن، دولت اردشیر شروین، پدربزرگ خدارحم مهربان و ممس ملکی با هماروانان دهش شده بود.
واج‌ یشت گهنبار یکی از کهن‌ترین آیین‌ زرتشتی است که در شهرهای زرتشتی‌نشین به تایید انجمن موبدان برگزار می‌شود. موبدان در سپیده دم، پیش از آغاز هر چهره گهنبار، در مکان سپندینه یشت‌خانه‌ی آتشکده‌ی ورهرام، یسنا خوانی می‌کنند.

از راست: موبد پدرام سروشپور، موبد کورش بلندی

از راست: موبد پدرام سروشپور، موبد کورش بلندی

موبد سهراب هنگامی

موبد سهراب هنگامی

موبدان از راست: سهراب هنگامی، اردشیرخورشیدیان، فرزاد لهراسب، اردشیر مهربانی، رشید خورشیدیان، گودرز ماوندی

موبدان از راست: سهراب هنگامی، اردشیرخورشیدیان، فرزاد لهراسب، اردشیر مهربانی، رشید خورشیدیان، گودرز ماوندی

کوبیدن گیاه هوم در نیایش واج یشت و افزودن به آب

کوبیدن گیاه هوم در نیایش واج یشت و افزودن به آب

کُشتی نو کردن در ابتدای نیایش بایسته

کُشتی نو کردن در ابتدای نیایش بایسته 

آفرینامی، به نشانه یکتایی اهورامزدا

آفرینامی، به نشانه یکتایی اهورامزدا

موبد بمان مهربانی زنگ گاه نیایش را به صدا در میآورد

موبد بمان مهربانی زنگ گاه نیایش را به صدا در میآورد

گیاه هوم سپند برای خوردن در مراسم واج یشت استفاده میشود

گیاه هوم سپند برای خوردن در مراسم واج یشت استفاده میشود

موبد فرهنگ ضیاتبری آتش سپند را به همراه اسفند و کندر در میان باشندگان میآورد

موبد فرهنگ ضیاتبری آتش سپند را به همراه اسفند و کندر در میان باشندگان می‌آورد

موبد فرهنگ ضیاتبری آتش سپند را به همراه اسفند و کندر در میان باشندگان میآورد

موبد فرهنگ ضیاتبری آتش سپند را به همراه اسفند و کندر در میان باشندگان میآورد

روشن نگه‌داشتن آتش سپند در روز به سه نوبت را موبد نگهبان انجام می‌دهد

روشن نگه‌داشتن آتش سپند در روز به سه نوبت را موبد نگهبان انجام می‌دهد

در پایان آیین، نیایش برساد خوانده می‌شود

در پایان آیین، نیایش برساد خوانده می‌شود

اردشیر خورشیدیان فرنشین انجمن موبدان

اردشیر خورشیدیان فرنشین انجمن موبدان

جزوه هایی از آموزه های دینی بین باشندگان پخش شد

جزوه‌هایی از آموزه‌های دینی میان باشندگان پخش شد

گیاه هوم برای باشندگان واج یشت

گیاه هوم برای باشندگان واج یشت

دهش آش و لرک به یادبود روانشادان بهمن مهربانکیان پور یزدی،خدارحم مهربان مهابادی،مهربان بهمن،دولت اردشیر شروین،پدربزرگ خدارحم مهربان و ممس ملکی با هماروانان

دهش آش و لرک به یادبود روانشادان بهمن مهربان کیان پور یزدی،خدارحم مهربان مهابادی،مهربان بهمن،دولت اردشیر شروین،پدربزرگ خدارحم مهربان و ممس ملکی با هماروانان

فرتور از همایون مهرزاد است.

1393

 


تاریخ پست:1397/12/25 22:42 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1519

دیدگاه هموندان

نام : یک ايرانی زمان : ۲۶ اسفند ۱۳۹۷ _ ۱۵:۰۰:۱۹

باز هم همایون مهرزاد و فرتورهای زیبا و دلنشینش . با آرزوی اینکه ، آوای دلنشین راستی ، هرگز خاموش نشود.

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics