تاریخ پست:1397/12/26 22:22
خبرنگار امرداد

آیین ششمین و واپسین گهنبار سال با همازوری هموندان انجمن یانش‌وران مانتره یزد، شنبه 25 اسفندماه 1397 خورشیدی برگزار شد.

 آفرینگان‌خوانی گهنبار چهره‌ی همس‌پت میدیم گاه با آوای موبد مهربان آفرین در نخستین روز پنجه انجام شد.

ششمین و واپسین گهنبار سال، چَهره‌ی هَمَس‌پَت میدیم گاه، به گهنبار پنجه یا پنجی نامور است. واژه‌ی هَمَس‌پَت میدیم برابر شدن روز و شب معنی می‌دهد. این جشن در پنج روز پایانی هر سال برگزار می‌شود. این روزها نام جداگانه‌ای دارند که بخش‌های پنج‌گانه‌ی گات‌ها را یادآوری می‌کنند، به همین دلیل به روزهای برگزاری گهنبار پنجی، ماهِ گاتابیو نیز می‌گویند. در باور سنتی زرتشتیان، زمان گهنبار هَمَس‌پَت میدیم گاه هنگام آفریده شدن انسان از سوی پروردگار و پایان مرحله‌ی آفرینش است.

آیین گهنبار پایان سال هر ساله در انجمن یانش‌وران مانتره برگزار می‌شود

آیین گهنبار پایان سال هر ساله در انجمن یانش‌وران مانتره برگزار می‌شود

  آفرینگان‌خوانی آیین گهنبار با آوای موبد مهربان آفرین انجام شد

  آفرینگان‌خوانی آیین گهنبار با آوای موبد مهربان آفرین انجام شد

فرتور رسیده است.

0114


تاریخ پست:1397/12/26 22:22 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :820

دیدگاه هموندان

نام : یاسی زمان : ۲۷ اسفند ۱۳۹۷ _ ۰۰:۱۷:۳۶

چرا برگزار کنندگان و حتی شخصی که همازوربیم میکنه کلاه سپید بر سر ندارن

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics