تاریخ پست:1398/1/5 11:24
آتوسا مندگاری

 جشن نوروز توسط انجمن زرتشتيان ايالت واشنگتن در روز شنبه ٢٣ مارچ در شهر كركلند برگزار شد.

برنامه ها شامل خوشامدگويی توسط مجری برنامه نايريكا سلامتی، سخنرانی و خوشامد گویی داريوش شاه گشتاسبی  فرنشین (:ریيس) انجمن زرتشتيان ايالت واشنگتن بود.

اجرای پيانو توسط پيام خواسته خدايی و برنامه گروه كر ايرانی سياتل به سرپرستی افشين سپهری  هم بخش های دیگر برنامه بود.

رقص گروه كارون به سرپرستي الهام حكيمي به همراه عمو نوروزاجراي مسابقه توسط عمو نوروز و اهداي جوايز به بچه ها

فرتور رسيده است.

1364


تاریخ پست:1398/1/5 11:24 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1202

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics