تاریخ پست:1398/1/7 12:12
خبریار امرداد: مهشید شهریاری

جشن زایش و آغاز پیام‌آوری اشوزرتشت، به گاه ششم فروردین در روستای اله‌آباد یزد با باشندگی زرتشتیان برگزار شد.
انجمن زرتشتیان اله‌آباد یزد به فرخندگی زادروز اشوزرتشت، پیام‌آور یکتاپرستی، به روز خورداد از ماه فروردین در گاهشمار زرتشتی، آیین جشن‌خوانی را در مکان «درمهر» این محله‌ی زرتشتی‌نشین برگزار کرد.

غزل‌خوانی حافظ، پارمیس فرمانبرداری

غزل‌خوانی حافظ، پارمیس فرمانبرداری

آیین جشن‌خوانی زادروز اشوزرتشت با آوای موبد پرویز مالی همراه شد

آیین جشن‌خوانی زادروز اشوزرتشت با آوای موبد پرویز مالی همراه شد

هوشمند یزدانی، بازخوانی ترانه‌های قدیمی

هوشمند یزدانی، بازخوانی ترانه‌های قدیمی

پریوش نمیرانیان، نواختن اَرَبونه

پریوش نمیرانیان، نواختن اَرَبونه

فرتور رسيده است.

1364

 


تاریخ پست:1398/1/7 12:12 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :989

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics