تاریخ پست:1398/2/1 13:35
سیما باستانی

سالگرد بنیان‌گذاری سازمان زرتشتیان واشنگتن دی‌سی و حومه (ZAMWI) در واشنگتن دی‌سی گرامی داشته شد.

چهلمین سالگرد انجمن زاموی، شنبه 31 فروردین‌ماه 1398 خورشیدی در درِ مهر کامران مریلند به همراه جشن و گفت‌وگو برگزار شد.

گروه موزیک سنتی ایرانی (علی الانویی:تنبک و دف، زاویش شادمهر:سنتور، محمدرضا کاظمی‌فر:اربونه)

 silk road dance company گروه رقص

گفت‌وگوی فریدون کشاورز با آن خادمیان، فرنشین کنونیِ انجمن زرتشتیان واشنگتن

 

گفت‌وگوی فریدون کشاورز با کِرسی شراف یکی از فرنشین‌های پیشین ZAMWI

پیانو نوازی آقای مهرجی مدن

فرتوز از سیما باستانی است.

0256


تاریخ پست:1398/2/1 13:35 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :985

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics