تاریخ پست:1398/2/2 20:35
خبرنگار امرداد: پوروچیستا رستمی

زرتشتیان امروز دوشنبه دوم اردیبهشت‌ماه 1398 خورشیدی و همزمان با جشن اردیبهشت‌گان در آتشکده‌ی تهران گردهم آمدند و با نیایش به سوی روشنایی، آفرینش آتش، این فروزه‌ی اهورایی را پاس داشتند.

زرتشتیان باشنده امروز با آش دهش شده از سوی خانواده شاه‌بهرام هرمزدی به یاد روانشاد همایون جهانگیر ایزدی پذیرایی شدند.

جشن اردیبهشت‌گان از جشن‌های ماهانه‌ی زرتشتیان است که با روز اردیبهشت امشاسپند و اردیبهشت‌ماه در گاشمار زرتشتی برابری می‌کند و در سالنمای رسمی کشور در روز دوم اردیبهشت‌ماه برگزار می‌‌شود. اردیبهشت یا اَشه‌وهیشته (بهترین راستی) دومین امشاسپند و نگهبان آتش است؛ از این‌رو زرتشتیان به سوی روشنایى و نور نیایش مى‌کنند.

موبدان از راست: مهربان فیروزگری، فرهنگ ضیاتبری

موبدان از راست: مهربان فیروزگری، فرهنگ ضیاتبری

موبد کیخسرو مزدیسنی

موبد کیخسرو مزدیسنی

موبد بمان مهربانی

موبد بمان مهربانی

موبد اردشیر مانکچیان

موبد اردشیر مانکچیان

فرتور از همایون مهرزاد است.

1393


تاریخ پست:1398/2/2 20:35 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1582

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics