تاریخ پست:1398/2/2 22:30
خبرنگار امرداد: پوروچیستا رستمی

زمان برگزاری کارگروه مددکاری برای هماهنگی فعالیت‌های مددکاری انجمن‌های زرتشتی به شوند همزمانی با برگزاری یک جشن در دبستان گیو تهران و حضور ارگان‌های تهرانی در آن برنامه تغییر کرد.

کارگروه مددکاری به درخواست انجمن‌های زرتشتی ۲۴ خوردادماه 1398 خورشیدی در ساعت 9 بامداد تشکیل می‌شود.
پیش از این بنا بود کارگروه مددکاری انجمن‌ها و نهادهای زرتشتی آدینه ششم اردیبهشت‌ماه تشکیل شود ولی به درخواست انجمن‌های زرتشتی فعال در زمینه مددکاری این زمان به روز آدینه ۲۴ خورداد‌ماه تغییر کرد.

کارگروه مددکاری در مرکز سالمندان پوروچیستا یزد برگزار می‌شود و هدف از این نشست هماهنگی فعالیت‌های مددکاری انجمن‌های زرتشتی است.


تاریخ پست:1398/2/2 22:30 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :420

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics