تاریخ پست:1398/2/25 10:22
امرداد

اشتاد؛ بیست‌و‌ششمین روز از هر ماه در گاهشمار زرتشتیاشتاد بیست و ششمین روز از سالنمای زرتشتی، به چم «راستی و درستی» است. این ایزد راهنماي مينويان و جهانيان است. زرتشت بهرام پژدو می‌سراید: «روانت باد ويژه جان و دل شاد / نگهدارت سروش و رشن و اشتاد». ايزد اشتاد همکار و یاور امشاسپند «امرداد» بوده و در اوستا به چم «کار و دادخواهی» هم آمده است. این ایزد از ستایش شوندگان ویژه از سوی بهدینان است. در شاهنامه آمده است: « همه ساله ز اشتاد و از آسمان / تن و جانت با شادی و کامتان». یکی از نیایشگاه های زرتشتیان کرمان، «شاه اشتاد ایزد» نام دارد. این زیارتگاه که در محله گبر آباد در شمال شرقی شهر کرمان جای دارد، به این ایزد ویژه شده. چهار روز در نزد بهدینان ارج بسیار و ویژه دارد: مهر، آذر، ورهرام و اشتاد و برای هر یک از آن ها زیارتگاهی ساخته شده است. ابوریحان بیرونی در آثارالباقیه می نویسد: «در این روز خداوند زمین را بیافرید». سفر کردن و خون گرفتن در این روز نیکوست.

 

سروده‌ی مسعود سعد سلمان، بر پایه‌ی کتاب بندهش

اشتاد‌روز و تازه ز گل، بوستان

اي دوست مي ستان ز كف دوستان

در بوستان نشين و مي ‌لعل نوش

زيرا كه سبز گشت همه بوستان

 

 

اندرزنامه آذرباد مهراسپندان (موبد موبدان در روزگار شاپور دوم)

اسب، گاو و ستور به گشتن، هل تا به درستی آیی (بازگردی).

 

اندرزنامه آذرباد مهر اسپندان در سروده‌ی استاد ملک‌الشعرای بهار:

در (اشتاد) روز، اسب و گاو ستور / به گشتن افکنی مایه گیرند و زور

 

رخدادهای ملی در این روز

روز بزرگداشت فردوسی

آغاز مذاکرات از روم با هدف حل اختلاف ارضی بین ایران و عثمانی، 1222 خورشیدی

رخدادهای زرتشتی در این روز

درگذشت ميرزا سروش لهراسب

 


تاریخ پست:1398/2/25 10:22 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :259

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics