تاریخ پست:1398/2/27 0:10
خبریار امرداد: مهشید شهریاری

مهدکودک یسنا واپسین ‌اشتاد ایزد این دوره از سال تحصیلی‌ 98-97 را گرامی داشت.

مربیان مهدکودک یسنا یزد به خجستگی اشتاد ایزد چهارشنبه 25 اردیبهشت‌ماه 1398 خورشیدی آش پختند و در فضای باز حیاط از نونهالان مهد پذیرایی کردند.

 از نونهالان مهدکودک یسنا با آش پذیرایی شد

از نونهالان مهدکودک یسنا با آش پذیرایی شد

 

گرامی‌داشت واپسین اشتاد ایزد سال تحصیلی 98-97 مهدکودک یسنا

گرامی‌داشت واپسین اشتاد ایزد سال تحصیلی 98-97 مهدکودک یسنا

مربیان مهدکودک یسنا در پختن آش همکاری کردند

فرتور از مهدکودک یسنا است.

0256


تاریخ پست:1398/2/27 0:10 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :533

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics