تاریخ پست:1398/2/30 12:42
خبریار امرداد: مهشید شهریاری

آیین آفرینگان‌خوانی سالروز گشایش پذیرشگاه روانشاد مهربان جمشید پارسایی روز انارام ایزد و اردیبهشت‌ماه به کوشش انجمن زرتشتیان تهران برگزار شد.

گروهی از زرتشتیان به یاد نیک‌اندیشی روانشاد مهربان جمشید پارسایی و همسر وی روانشاد شیرین خداداد پارسایی یکشنبه 30 اردیبهشت‌ماه 1398 خورشیدی در آیین آفرینگان‌خوانی گهنبار توجی شرکت کردند.

روانشاد مهربان پارسایی، سال 1321 به نامگانه‌ی فرزند نوجوان خود پذیرشگاه پارسایی را وقف انجمن زرتشتیان تهران کرد.

آیین گهنبار توجی یکشنبه 30 اردیبهشت‌ماه 1398 خورشیدی در پذیرشگاه پارسایی برگزار شد

آیین گهنبار توجی یکشنبه 30 اردیبهشت‌ماه 1398 خورشیدی در پذیرشگاه پارسایی برگزار شد

روانشادان مهربان جمشید پارسایی و شیرین خداداد پارسایی از دهشمندان نیکوکار هازمان زرتشتی

روانشادان مهربان جمشید پارسایی و شیرین خداداد پارسایی از دهشمندان نیکوکار هازمان زرتشتی

گروهی از زرتشتیان به یاد نیک‌اندیشی روانشاد مهربان جمشید پارسایی و همسر وی روانشاد شیرین خداداد پارسایی در آیین گهنبار توجی شرکت کردند

گروهی از زرتشتیان به یاد نیک‌اندیشی روانشاد مهربان جمشید پارسایی و همسر وی روانشاد شیرین خداداد پارسایی در آیین آفرینگان‌خوانی شرکت کردند

آیین آفرینگان‌خوانی گهنبار در پذیرشگاه پارسایی برگزار شد

آیین آفرینگان‌خوانی در پذیرشگاه پارسایی برگزار شد

موبد بمان مهربانی و موبد اردشیر مهربانی آیین آفرینگان‌خوانی گهنبار توجی به مناسبت سالروز گشایش پذیرشگاه پارسایی را هم آوا شدند

موبد بمان مهربانی و موبد اردشیر مهربانی آفرینگان‌خوانی گهنبار توجی به مناسبت سالروز گشایش پذیرشگاه پارسایی را هم آوا شدند 

اسفندیار اختیاری، نماینده‌ی زرتشتیان در مجلس ایران

اسفندیار اختیاری، نماینده‌ی زرتشتیان در مجلس ایران

مهردخت شهریاری، فرنشین کمیسیون خدمات انجمن زرتشتیان تهران

فرتور از ماندانا آذر كيوان است .

1364


تاریخ پست:1398/2/30 12:42 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1160

دیدگاه هموندان

نام : یک ايرانی زمان : ۴ خرداد ۱۳۹۸ _ ۱۶:۱۲:۰۴

روانشان شاد باد. روان همه نیکان شاد باد . اشم وهو وهیشتم استی.

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استمطالب مرتبط

هموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics