تاریخ پست:1398/2/31 15:35
خبریار امرداد: مهشید شهریاری

بانوان طرح حساس سازمان زنان زرتشتی به مناسبت هفته ورزش و تربيت بدني زرتشتيان، بامداد اورمزد روز از ماه خورداد به گاهشمار زرتشتی، پیک‌نیک ورزشی در آدریان بزرگ تهران، برگزار کردند.

پیرو آگاهی‌رسانی گروه ورزش همگانی ورهرام،  بانوان طرح حساس سازمان زنان زرتشتی دوشنبه 30 اردیبهشت‌ماه 1398 خورشیدی در آدريان بزرگ گردهم آمدند و هفته‌ی ورزش و تربیت‌بدنی زرتشتیان را گرامی داشتند. 

 در فرتورهایی از این گردهمایی شاد بانوان را در پیوست می‌بینید:

آدريان بزرگ میزبان بانوان طرح حساس سازمان زنان زرتشتی بود

آدريان بزرگ میزبان بانوان طرح حساس سازمان زنان زرتشتی بود

بانوان طرح حساس پیک‌نیک ورزشی در آدریان بزرگ تهران، برگزار کردند

بانوان طرح حساس پیک‌نیک ورزشی در آدریان بزرگ تهران، برگزار کردند

بانوان طرح حساس سازمان زنان زرتشتی هفته ورزش و تربيت بدنیِ زرتشتيان، بامداد اورمزد روز از ماه خورداد گرامی داشتند

بانوان طرح حساس سازمان زنان زرتشتی هفته ورزش و تربيت بدنیِ زرتشتيان، بامداد اورمزد روز از ماه خورداد گرامی داشتند

بانوان طرح حساس سازمان زنان زرتشتی به مناسبت هفته ورزش و تربيت بدني زرتشتيان در آدریان بزرگ تهران گردهم آمدند

بانوان طرح حساس سازمان زنان زرتشتی به مناسبت هفته ورزش و تربيت بدني زرتشتيان در آدریان بزرگ تهران گردهم آمدند

فرتور رسیده است.

0256


تاریخ پست:1398/2/31 15:35 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :945

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics