تاریخ پست:1398/3/4 15:15
خبریار امرداد: مهشید شهریاری

چهل‌ونهمین کارگروه دینی با باشندگی نماينده‌ی زرتشتيان در مجلس، فرنشین گردش 44 انجمن زرتشتیان تهران، نمايندگان انجمن‌های برگزاركننده‌ی كلاس‌های دينی و مسوولان كلاس‌های دينی و آموزگاران دينی برگزار شد.

نشست‌های کارگروه دینی با آرمان هماهنگی کلاس‌های دينی دانش‌آموزان زرتشتی سراسر كشور برگزار می‌شود. در این نشست زمان برگزاری دوره‌ی بازآموزی دینی در روزهای 17 و 18 امردادماه 1398 خورشیدی  مشخص شد. همچنین 15 شهریورماه روز برگزاری نشست آینده‌ی کارگروه دینی پیش‌بینی شد.

اسفندیار اختیاری، نماینده زرتشتیان در مجلس و فرنشین کارگروه دینی، سیاوش بنداریان‌زاده، فرنشین سازمان فروهر، افشین نمیرانیان، فرنشین گردش 44 انجمن زرتشتیان تهران، سیما بزرگ‌چمی هموند انجمن زرتشتیان تهران، پریوش خدادادی، دبیر کارگروه دینی، موبد مهربان آفرین فرنشین کمیسیون دینی یزد، ناهید فلفلی، نماینده‌ی انجمن زرتشتیان شیراز در کارگروه دینی، منوچهر بمانی سرپرست کلاس‌های دینی سازمان فروهر،‌ جمشید هرمزدیاری هموند کمیسیون دینی سازمان فروهر، مهرتاش مهروزیاد زردشتی هموند کمیسیون کارگروه دینی سازمان فروهر، اردشیر اورمزدی،‌ رستم وحیدی، قباد رادمند، افسانه غیبی، مهرداد قدردان کارشناس و سرپرست آموزش مجازی، موبد راشین جهانگیری آموزگار و نویسنده‌ی کتاب دینی، بهنام مرادیان نویسنده‌ی کتاب دینی، بیژن نوشیروانی سرپرست چاپ و پخش کتاب‌های دینی، مهناز فیروزمند، سرپرست کلاس‌های دینی دبستان هرمز آرش تهران‌پارس، پروین خدادادی از دبیرستان انوشیروان، روشن گشتاسبی از دبستان گیو و موبد پریا ماوندی نماینده کلاس‌های دینی کرج باشندگان این نشست بودند.

چهل و نهمین نشست کارگروه دینی با هماهنگی و میزبانی سازمانِ جوانانِ زرتشتی (فروهر)، آدینه سوم خوردادماه 1398 خورشیدی برگزار شد.

 نشست کارگروه دینی با هماهنگی و میزبانی سازمانِ جوانانِ زرتشتی (فروهر) برگزار می‌شود

 نشست کارگروه دینی با هماهنگی و میزبانی سازمانِ جوانانِ زرتشتی (فروهر) برگزار می‌شود

چهل و نهمین نشست کارگروه دینی، آدینه سوم خوردادماه 1398 خورشیدی برگزار شد.

افشین نمیرانیان، فرنشین انجمن زرتشتیان تهران،‌اسفندیار اختیاری، فرنشین کارگروه دینی، پریوش خدادادی، دبیر کارگروه دینی

افشین نمیرانیان، فرنشین انجمن زرتشتیان تهران،‌اسفندیار اختیاری، فرنشین کارگروه دینی، پریوش خدادادی، دبیر کارگروه دینی

نمايندگان انجمن‌های برگزاركننده‌ی كلاس‌های دينی و مسوولان كلاس‌های دينی و آموزگاران دينی در نشست کارگروه دینی باشنده بودند

نمايندگان انجمن‌های برگزاركننده‌ی كلاس‌های دينی و مسوولان كلاس‌های دينی و آموزگاران دينی در نشست کارگروه دینی باشنده بودند

 

فرتور از تارنما سازمان فروهر . 

1364


تاریخ پست:1398/3/4 15:15 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1047

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics