تاریخ پست:1398/3/5 13:53
خبریار امرداد: مهشید شهریاری

 زرتشتیان تفت و توابع یزد با برگزاری آیین گهنبار تندرستی، خوردادگان، برابری نام روز و ماه در گاهشمار زرتشتی را جشن گرفتند.

آیین گهنبار توجی با آرمان تندرستی به فرخندگی جشن خوردادگان، شنبه چهارم خوردادماه 1398 خورشیدی با باشندگی شماری از زرتشتیان تفت و توابع در «درمهر» باغ خندان تفت برگزار شد. موبد بهروز نجمی اوستاخوانی آیین گهنبار را بر دوش داشت.

فرتور از پریسا کیانی‌پور است.

0256


تاریخ پست:1398/3/5 13:53 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1146

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics