تاریخ پست:1398/3/8 18:18
آریابرزن غیبی

 زمین چمن مصنوعی فوتسال باشگاه اردشیر همتی کرمان آماده‌ی بهره برداری شد.

باشگاه اردشیر همتی کرمان در سال 98 تصمیم به چمن کردن زمین فوتسال گرفت. این زمین به شوند (:دلیل) شرایط نامناسب آسفالت چندین سال بدون استفاده رها شده بود. امسال هیات مدیره‌ی باشگاه اردشیر همتی کرمان تصمیم گرفت که آن را چمن مصنوعی کند تا برای تمرین‌های تیم‌های باشگاه، برگزاری پیکارها، اجاره و درآمدزایی کاربرد داشته باشد.
مبلغ دویست و سی و پنج میلیون تومان برای زیرسازی، آسفالت کردن و چمن مصنوعی زمین فوتبال باشگاه اردشیر همتی کرمان هزینه شده است.
به گفته آقای فرزاد نیکدین، رییس هیات مدیره‌ی باشگاه اردشیر همتی کرمان، موسسه خیریه اردشیر همتی کرمان مبلغ دویست میلیون تومان را به صورت یک وام قرض الحسنه بدون سود با بازپرداخت دو ساله به باشگاه داده و مبلغ سی و پنج میلیون تومان نیز از سوی خود باشگاه و یاری دهشمندان گردآوری شده است.
پیمانکار این پروژه شرکت آسیاچمن است. این پروژه از ماه اردیبهشت 98 آغاز شد و نخستین هفته از ماه خورداد به پایان رسید.
آقای نیکدین از برگزاری آیین گشایش زمین چمن در روز آدینه 10 خوردادماه خبر داد. این آیین قرار است از ساعت 18:30 در محل باشگاه برگزار شود و از کلیه پیشکسوتان ورزشی هازمان زرتشتی کرمان و نیک‌اندیشان دعوت شده است.
گزارش تصویری از مراحل اجرای پروژه‌ی چمن مصنوعی زمین فوتبال باشگاه اردشیر همتی کرمان را در دنباله می‌بینید:
 
فرتور از تریتی ضیاتبری است.
0256

 

 


تاریخ پست:1398/3/8 18:18 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :787

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics