تاریخ پست:1398/3/14 12:2
خبریار امرداد: مهشید شهریاری

دانش‌آموزان پایه‌ی ششم دبستان مارکار یزد با برگزاری جشن فارغ التحصیلی پایان دوره‌ی ابتدایی را به یادماندنی کردند.

جشن فارغ‌التحصیلی دانش‌آموزان پایه‌ی ششم  دبستان دخترانه مارکار شنبه 11خوردادماه 1398 خورشیدی همزمان با واپسین آزمون پایان سال برگزار شد. خانم جمع‌آور، آموزگار پایه ششم و مینا خاوریان، مدیر دبستان دانش‌آموزان را همراهی کردند و یادبودهایی به دانش‌آموزان پیش‌کش شد.

جشن فارغ‌التحصیلی دانش‌آموزان پایه‌ی ششم دبستان مارکار با همراهی آموزگار و مینا خاوریان مدیر دبستان برگزار شد

جشن فارغ‌التحصیلی دانش‌آموزان پایه‌ی ششم دبستان مارکار با همراهی آموزگار و مینا خاوریان مدیر دبستان برگزار شد

دانش‌آموزان پایه‌ی ششم دبستان مارکار، شنبه 11 خوردادماه همزمان با واپسین آزمون، جشن فارغ‌التحصیلی برگزار کردند

دانش‌آموزان پایه‌ی ششم دبستان مارکار، شنبه 11 خوردادماه همزمان با واپسین آزمون، جشن فارغ‌التحصیلی برگزار کردند

جشن فارغ‌اتحصیلی دانش‌آموزان پایه‌ی ششم دبستان مارکار روزی دلپذیر و به یادماندنی

جشن فارغ‌اتحصیلی دانش‌آموزان پایه‌ی ششم دبستان مارکار روزی دلپذیر و به یادماندنی

جشن فارغ‌التحصیلی پایان دوره ابتدایی، پیوستگی دوستی‌ها

جشن فارغ‌التحصیلی پایان دوره ابتدایی، پیوستگی دوستی‌ها

فرتور از دبستان مارکار است . 

1364


تاریخ پست:1398/3/14 12:2 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :488

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics