تاریخ پست:1398/3/21 9:9
بیست و سومین روز در گاهشماری دینی زرتشتی

دی‌بدین؛ آفریننده و آفریدگار

امرداد

بیست‌وسومین روز در گاهشماری دینی زرتشتی دی‌بدین نامیده شده است. دی به چم آفریننده و آفریدگار است, و چون در ماه سه دی وجود دارد برای مشخص شدن, نام روز بعد را به آن می افزایند تا از هم مجزا  گردد,"دی‌بآذر،دی بمهر،دی بدین". دی در ادبیات اوستا به چم اهورامزدا می باشد که به شوند سپندینگی این نام بارها در ماه بازگویی شده است. در اوستا نام همکاران را اورمزد اواگاه, سه دی ویسپه شام نامیده اند.

اين روز كه همچون، دی‌بآذر و دی‌بمهر به معنای دادار يا آفريدگار است يكی ديگر از تعطيلی‌های هر ماه به‌شمار می‌آمده است.

 نماد این روز در دین زرتشتی گل « شنبليد» است .روز نیایش همگانی است و در ایران باستان  استراحت کاری بوده است.

رخدادهای 21 خوردادماه:

بنیان بزرگترین کتابخانه دنیای باستان در گندی شاپور: 250 میلادی

اردشير بابكان، بنيادگذار دودمان ساسانيان، در سال 226 ميلادی سكه‌ی زرين «شعله جاويدان» را پول ملی (سراسری) ايران اعلام داشت و به جريان گذارد.

سپاسداری باستان‌شناسان معاصر از شاپور يكم که هنگام چيرگی بر سلوکيه‌(شهر زوگما) دستور داده بود به آثار هنری شهر آسيب نرسد.

بنيادگذاری بزرگ‌ترين کتابخانه‌ی‌ جهان باستان و نخستين کتابخانه‌‌ی عمومی ـ پژوهشی جهان در گندی‌شاپور در سال 250 ميلادی


تاریخ پست:1398/3/21 9:9 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :584

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics