تاریخ پست:1398/3/23 8:8
خبریار امرداد: مهشید شهریاری

برنامه کارگاه‌های آموزشی تابستانه در پارک‌کودک فروهر یزدبرنامه و زمانبندی برگزاری کارگاه‌های آموزشی تابستانه در پارک کودک فروهر آگاهی‌رسانی شد.

کارگاه‌های آموزشی سفال، نقاشی، حرکات موزون، نقاشی و یوگا ویژه‌ی گروه سنی خردسالان و کودکان از یکم تیرماه 1398 خورشیدی آغاز می‌شود. دوستداران شرکت در این دوره‌های آموزشی تا یکشنبه 26 خوردادماه برای نام‌نویسی زمان دارند.

برنامه‌ و زمانبندی کارگاه‌های آموزشی تابستانه پارک‌کودک فروهر در دنباله آمده است:

شنبه

نقاشی ( ۷-۱۳ سال) ساعت (۱۷ تا ۱۸)

سفال (۴-۷سال) ساعت  (۱۷ تا ۱۸)

سفال (۸-۱۳ سال) ساعت (۱۸ تا ۱۹)

یکشنبه

حرکات موزون (۴_۷ سال) ساعت (۱۷ تا ۱۸)

حرکات موزون (۸_۱۳ سال) ساعت (۱۸ تا ۱۹)

دوشنبه

یوگا  (۴_۷ سال) ساعت (۱۷ تا ۱۸)

یوگا  (۸_۱۳ سال) ساعت (۱۸ تا ۱۹)

نقاشی (۷_۱۳ سال) ساعت (۱۷ تا ۱۸)

سه‌شنبه

حرکات موزون (۴_۷سال) ساعت (۱۷ تا ۱۸)

حرکات موزون(۸_۱۳ سال) ساعت (۱۸ تا ۱۹)

نقاشی (۷_۱۳سال) ساعت (۱۷ تا ۱۸)

چهارشنبه

یوگا (۴_۷ سال) ساعت (۱۷ تا ۱۸)

یوگا (۸ _۱۳ سال) ساعت (۱۸ الی ۱۹)

سفال (۸_۱۳ سال) ساعت (۱۷ الی ۱۸)

سفال (۴ _۷ سال) ساعت (۱۸ الی ۱۹)

 نشانی Fravahar_Park@ و شماره تماس 03536281553 برای هماهنگی و دریافت آگاهی بیشتر پاسخگو است.تاریخ پست:1398/3/23 8:8 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :294

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics