تاریخ پست:1398/3/23 16:16
خبریار امرداد: مهشید شهریاری

گروه گات‌ها پویان امسال نیز نام‌نویسی از  شرکت‌کنندگان بخش اوستاخوانی بیست‌و‌ششمین همایش اوستاخوانی و گاتاشناسی مانتره را انجام داد.

نام‌نویسی از شرکت‌کنندگانِ بخش اوستاخوانی بیست‌وششمین همایش مانتره روزهای ۲۱ و ۲۲ خوردادماه 1398 خورشیدی در خانه‌ی رشید و سرور (آرامشکده) مکان جدید گروه گات‌ها پویان، انجام شد.

گروه گات‌ها پویان با آرمان پویش فراگیری گاهان اشو زرتشت از سال 1362 در یزد شکل گرفته است و از سال 1372 تاکنون برای آمادگی شرکت در همایش مانتره کلاس‌های آموزش دین‌ دبیره و اوستاخوانی را برگزار می‌کند.

نام‌نویسی در بخش اوستاخوانیِ همایش مانتره روزهای ۲۱ و ۲۲ خوردادماه 1398 خورشیدی انجام شد

نام‌نویسی در بخش اوستاخوانیِ همایش مانتره روزهای ۲۱ و ۲۲ خوردادماه 1398 خورشیدی انجام شد

گروه گاتاپویان امسال نیز نام‌نویسی از شرکت‌کنندگان بخش اوستاخوانی بیست‌و‌ششمین همایش اوستاخوانی و گاتاشناسی مانتره را انجام داد

گروه گاتاپویان امسال نیز نام‌نویسی از شرکت‌کنندگان بخش اوستاخوانی بیست‌و‌ششمین همایش مانتره را انجام داد

نام‌نویسی از شرکت‌کنندگان بخش اوستاخوانی همایش مانتره در خانه‌ی رشید و سرور مکان جدید گروه گات‌ها پویان انجام شد

نام‌نویسی از شرکت‌کنندگان بخش اوستاخوانی همایش مانتره در خانه‌ی رشید و سرور مکان جدید گروه گات‌ها پویان انجام شد

فرتور رسیده است.

0114


تاریخ پست:1398/3/23 16:16 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :747

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استمطالب مرتبط

هموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics