تاریخ پست:1398/3/26 7:7
بیست‌و‌هشتمین روز ماه در گاه‌شمار زرتشتی

زامیاد ایزد نگهبان زمین

امرداد

بیست‌وششمین روز از ناه در گاهشماری زرتشتی زامیان ایزد نگهبان زمینبیست‌و‌هشتمین روز ماه، در گاه شمار مزدیسنی زامیاد ایزد نام دارد. زامیاد (زم ، زمین + یزد) یا زامیاد نام فرشته‌ی زمین است‌ که با صفت نیک کنش، از او یاد شده است. در آیین مزدیسنا زمین هم چو آسمان پاک و ورجاوند است زیرا با سه آخیشج دیگر، آب، آتش و هوا آخیشج های چهارگانه را تشکیل می‌دهند. زامیاد به چَم زمین است. ايزد زامياد از ايزدان همکار امشاسپند اَمرداد است. زمين سرچشمه‌‌ی همه‌ی داده‌ها برای زندگی بهتر آفریده‌هایی است. که روی آن زندگی می‌کنند. ايزد زامياد (زمين) با ايزد آسمان جداگانه سپندینه شمرده شده‌اند. زمین نماد مادر است برای مرتو و دیگر جانداران زنده‌‌ی روی آن به هر روى ستودنی و سپندینه بوده و در آموزش‌های دین پاک بهی مزدیسنی به نگه‌داری پاک و نیکو از آن بسیار سفارش شده است. گويند در اين روز درخت نشاندن و تخم کاشتن و آبادانی کردن بسیار خوب است.
گیاه این روز «بانو اسپرغم» یا همان ریحان است.

"مسعود سعد سلمان"

«چون زامياد نياری ز می تو ياد / زيرا که خوشتر آيد می روز زامياد 

خاصه به پادشاه ملک ارسلان که چرخ / هرگز نداشت چو او هيچ شاه ياد.»

در ستايش زامياد

نيايش و ستايش اهورمزدای يگانه

از همه‌ی ،

نيكوكاران به داده های هرمز هست ،

نگهدارنده و پروراننده ی

آفريده‌ی زمين نيكو

را همی مى‌ستاييم ....

رخدادهای 26 خوردادماه:

-  تقويم‌نگاران ايراني روز 16 ژوئن سال 632 ميلادی را مبدا تقويم يزدگردی بگذاشتند تا به اين وسيله ميهن‌دوستی خود را نشان دهند و ايرانيان امپراتوری خود در روزگار ساسانيان را فراموش نكنند.

-  يعقوب ليث صفار، قهرمان ملی ايرانيان كه تصميم به پايان دادن به خلافت عرب بر ميهن گرفته بود در سال 868 ميلادي شهر كرمان را آزاد كرد.

-  زادروز ابوالوا بوزجانی ریاضی دان و منجم ایرانی: 319 خورشیدی

 


تاریخ پست:1398/3/26 7:7 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :601

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics