تاریخ پست:1398/3/26 12:12
مژده هماوند

 زرتشتیان ساکن ساکرامنتو مرکز ایالت کالیفرنیا آمریکا یاد روانشاد بهرام خسرویانی، خدمتگزار دیرین هازمان زرتشتی، را گرامی داشتند.

آیین پرسه بهرام خسرویانی شنبه 25 خوردادماه 1398 خورشیدی برابر با 15 ژوئن 2019 میلادی از ساعت 15 تا 17 برگزار شد. این آیین با آوای اوستاخوانی موبد ارشام نیکنام همراه بود.

بهرام خسرويانی، خادم چندین و چند ساله‌ی آرامگاه قصر فیروزه تهران، روز تیر ایزد از ماه خورداد برابر با شنبه 11 خوردادماه 1398 خورشیدی به شوند پیرسالی چشم از جهان هستی فرو بست و به هماروانان پیوست.

آیین پرسه بهرام خسرویانی شنبه 25 خوردادماه 1398 خورشیدی در آمریکا برگزار شد

آیین پرسه بهرام خسرویانی شنبه 25 خوردادماه 1398 خورشیدی در آمریکا برگزار شد

 آیین پرسه روانشاد بهرام خسرویانی با آوای اوستاخوانی موبد ارشام نیکنام همراه بود

آیین پرسه روانشاد بهرام خسرویانی با آوای اوستاخوانی موبد ارشام نیکنام همراه بود

زرتشتیان ساکن ساکرامنتو مرکز ایالت کالیفرنیا آمریکا یاد روانشاد بهرام خسرویانی، خدمتگزار دیرین هازمان زرتشتی، را گرامی داشتند

زرتشتیان ساکن ساکرامنتو مرکز ایالت کالیفرنیا آمریکا یاد روانشاد بهرام خسرویانی، خدمتگزار دیرین هازمان زرتشتی، را گرامی داشتند

موبد ارشام نیکنام آیین اوستاخوانی بزرگداشت زنده‌یاد بهرام خسرویانی را بر دوش داشت

موبد ارشام نیکنام آیین اوستاخوانی بزرگداشت زنده‌یاد بهرام خسرویانی را بر دوش داشت

بهرام خسرویانی خادم چندین ساله‌ی آرامگاه قصر فیروزه 11 خوردادماه 1398 خورشیدی به هماروانان پیوست

بهرام خسرویانی خادم چندین ساله‌ی آرامگاه قصر فیروزه 11 خوردادماه 1398 خورشیدی به هماروانان پیوست

.فرتور از مژده هماوند است

1364


تاریخ پست:1398/3/26 12:12 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1654

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics