تاریخ پست:1398/3/28 8:0
سی‌اُمین روز از هر ماه در گاه‌شمار زرتشتی

انارام یا اَنَغرِرَاوچَ؛ روشنایی بی‌پایان

امرداد

سی‌اُمین روز از هر ماه در گاه‌شمار زرتشتی انارام یا اَنَغرِرَاوچَ؛ روشنایی بی‌پایاندر گاه‌شمار زرتشتی سال به ١٢ ماه ٣٠ روز بخش می‌شود كه هر روز به نامی آراسته است. امروز سی‌اُمین روز از ماه خورداد در گاه‌شمار زرتشتی است و «انارام» نام دارد.

«انارم» به چم (:معنی) «روشنایی بی پایان» است و در اوستا: «اَنَغرِرَاوچَ» خوانده می‌شود. کسانی که با اندیشه، گفتار و کردار نیک زندگی می‌کنند و با دروغ و ناپاکی مبارزه می‌کنند ، سرانجام به سرای نور و سُرور می‌روند که سرشار از خرسندی و شادمانی برای آن‌ها است. این سرا، همان خانه‌ی واپسین و جایگاه روشنایی و فروغ بی‌پایان است. گل «مرو اردشيران» نماد انارام در دین زرتشتی است.

زرتشتیان در این روز به سفر می‌روند و اهورامزدا را به شوند داده‌های نیکش ستایش می‌کنند.

مسعود سعد پیرامون این ایزد می‌سراید:

انیران ز پیران شنیدم چنان / که می خورد باید به رطل گران

  رخداد 28 خوردادماه:

در 232 ميلادی جنگ دیگری میان ایران و امپراتوری روم آغاز شد.

سالروز درگذشت ابوعلی سينا دانشمند، فيلسوف و سخنور بزرگ ايران.

روزی كه قزوين در سال ١٢٩٧ خورشيدی به دست يک سرهنگ روس افتاد.


تاریخ پست:1398/3/28 8:0 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :441

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics