تاریخ پست:1398/4/7 18:28
انجمن زرتشتیان یزد برگزار می‌کند

آیین پرسه فرشید سهراب شش‌برادران، فرزند دهشمند

خبرنگار امرداد: گوهر برومندی

انجمن زرتشتیان یزد آیین پرسه فرشید سهراب شش‌برادران، فرزند نیک‌اندیش دهشمند برگزار می‌کندانجمن زرتشتیان یزد آیین پرسه‌ی فرشید شش برادران، فرزند سهراب از دهشمندان نیک‌اندیش را برگزار می‌کند.

آیین پرسه‌ی روانشاد فرشید سهراب شش برادران روز خیر ایزد و تیرماه برابر با شنبه هشتم تیرماه 1398 خورشیدی در تالار بزرگ‌چمی از ساعت 17 تا 19 برگزار می‌شود.

فرشید سهراب شش برادران روز امرداد امشاسپند از تیرماه زرتشتی برابر با سه‌شنبه چهارم تیرماه 1398 خورشیدی در پاکستان دیده از جهان هستی فرو بست.

سهراب شش‌ برادران، پدر آن روانشاد، نیک‌اندیشی است که به هازمان زرتشتی و انجمن زرتشتیان یزد دهش‌هایی را انجام داده است.


تاریخ پست:1398/4/7 18:28 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :802

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics